Idėja dovanai

  • Nustebink mezgėją

Smulkmena mezgėjai

  • Nusišypsok mezgant

Mūsų naujienos

Mūsų naujienos

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.verinukas.lt  (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.
2.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
 
3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.
3.3 Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiant turi juos atnaujinti.
3.4 Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą, įsipareigoja sumokėti užsakyme nurodytą sumą.
3.5 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar kitais nurodytais kontaktais.
3.6 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims.
3.7 Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
 
4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.
4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.3 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.
4.4 Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas, įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją per 1-5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.
4.5 Jei Pirkėjas, per tris darbo dienas po išankstinės sąskaitos gavimo jos neapmoka – užsakymas yra anuliojamas.
4.6 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo elektronine parduotuve arba panaiktinti Pirkėjo paskyrą.
4.7 Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Prekių apmokėjimo tvarka
5.1 Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš elektroninėje parduotuvėje nurodytu būdu.
5.2 Pirkėjas gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros elektroninėje parduotuvėje.

6. Prekių išsiuntimas ir pristatymas
6.1 Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas.
6.2 Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos per 1-5 darbo dienas nuo pavedimo gavimo.
6.3 Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš pristatymo būdų naudojamų elektroninėje parduotuvėje.
6.4 Elektroninė parduotuve neatsako už užsakymo pristatymo vėlavimus dėl kurjerių tarnybos kaltės arba Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą.
6.5 Prekių pristatymo mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
7.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Dėl skirtingų kompiuterių ir telefonų ekranų sąvybių bei nustatymų, elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo realių prekių spalvų.

 

Dėl visų iškilusių klausimų prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Telefonas: +370 61845967

El. paštas: info@verinukas.lt